REKLAMA

Niekedy majú používatelia jazyka pochybnosť, či majú použiť tvar môžme alebo môžeme, môžte alebo môžete. Správne tvary sú môžeme a môžete. Tvary môžme a môžte sú nespisovné.

REKLAMA

Samohláska e vypadáva v rozkazovacom spôsobe. Napríklad: píšeme, píšete – píšme , píšte; maľujeme, maľujete – maľujme, maľujte. Sloveso môcť je neplnovýznamové a nemá rozkazovací spôsob.

Oplatí sa prečítať: Kedy sa píše typ a kedy tip: Aký význam majú tieto slová?

Správne je: Môžeme sa stretnúť večer. Môžete sa dohodnúť, ako si rozdelíte úlohy.

Pin It on Pinterest