Žánre plniace zábavnú funkciu boli v systéme literatúry dlhé obdobie odsúvané na okraj, nepripisovali sa im umelecké kvality. Diela najlepších autorov detektívnej literatúry, sci-fi či fantastickej literatúry však tento predsudok úspešne lámu.

Pozri tiež: Dráma ako literárny druh: Základné pojmy

V prezentácii, ktorú máte pred sebou, vám priblížime znaky klasickej i modernej detektívky, zmienime sa o autoroch, ktorí tento druh literatúry výrazným spôsobom ovplyvnili. Budeme vašimi sprievodcami v časoch, keď sa tento populárny žáner formoval, ale aj v obdobiach  zmien, ktoré nastali v 20. i 21. storočí. Spoločne sa pozrieme aj na vývoj detektívky na Slovensku a výberovo priblížime niektoré výrazné osobnosti žánru.

Nezabudli sme ani na teóriu. V úvode si môžete zopakovať členenie literárnych druhov podľa základných kritérií.

batoh proti zlodejom
tlačidlo batoh
Zdroj: www.alinda.sk

Pin It on Pinterest