REKLAMA

K ustáleným slovným spojeniam patria združené pomenovania a frazeologizmy. Ustálené slovné spojenie je spojenie dvoch alebo viacerých slov, ktoré sú na seba naviazané tak, že tvoria jeden obsah. To znamená, že jeden lexikálny význam sa pomenúva viacerými slovami.

Združené pomenovanie je ustálené slovné spojenie častejšie dvoch (napr.: elektronický podpis, ľahká atletika, podraďovacie súvetie)  zriedkavejšie viacerých slov (napr.: mestská hromadná doprava, Všeobecná zdravotná poisťovňa), ktoré pomenúva jednu vec. Používa sa ako jeden celok a má priamy význam. Väčšina združených pomenovaní plní funkciu odborných termínov.

Ich základom je:

1. najčastejšie podstatné meno. Napr.:  minerálna voda, základná škola, podstatné meno, Slovenská republika, kyselina sírová.

2. sloveso. Napr.: mať námietky, uskutočniť zmenu.

 Porovnajte:

                             združené pomenovanie                                voľné spojenie

                              ľudová pieseň                                                  pekná pieseň

                              automatická práčka                                       nová práčka

                              žiacka knižka                                                 zaujímavá knižka  

                             Braillovo písmo                                               čitateľné písmo

                             dioptrické okuliare                                          tmavé okuliare

                              minerálna voda                                               dobrá voda

Združené pomenovanie sa vyskytuje najmä v odbornomadministratívnom štýle, ale aj v bežnej komunikácii.

V hovorovom štýle dochádza k univerbizácii, to znamená, že sa viacslovné spojenie nahradí jednoslovným. Napr.: minerálna voda – minerálka, slovenský jazyk – slovenčina, diplomová práca – diplomovka. 

REKLAMA

Precvičte si 

  1. V dvojiciach podčiarknite združené pomenovanie

studená voda – minerálna voda

sladkovodná ryba – veľká ryba

základná škola – dobrá škola

susedova záhrada – zoologická záhrada

dioptrické okuliare – nové okuliare

voňavá káva – čierna káva

platobná karta  – stratená karta

triedna kniha – zaujímavá kniha

  1. Podčiarknite len združené pomenovania

studené mlieko, pitný režim, rozbúrené more, dopravná značka, rumanček pravý, farebné pero, kryštálový cukor, nové okuliare, hlavná cesta,

  1. Nahraďte slovo združeným pomenovaním (Napr. panelák – panelový dom)

mikrovlnka –

minerálka –

triedna –

diplomovka –

cestovka –

  1. Označte vetu, ktorá obsahuje združené pomenovanie.

Od hladiny jazera sa odrážali lúče slnka.

Tichá voda brehy myje.

Podujatie sa konalo v školskej jedálni.

Po víchrici zostali v záhrade polámané stromy.

Riešenie úloh nájdeš tu

 

...

Pin It on Pinterest