Združené pomenovanie je ustálené slovné spojenie dvoch alebo viacerých slov, ktoré pomenúva jednu vec. Používa sa ako jeden celok a má priamy význam. Väčšina združených pomenovaní plní funkciu odborných termínov. Ich základom je najčastejšie podstatné menominerálna voda, základná škola, podstatné meno, Slovenská republika.

   Porovnajte:

                             združené pomenovanie                                voľné spojenie

                              ľudová pieseň                                                  pekná pieseň

                              automatická práčka                                       nová práčka

                              žiacka knižka                                                 zaujímavá knižka  

                             Braillovo písmo                                               čitateľné písmo

                             dioptrické okuliare                                          tmavé okuliare

                              minerálna voda                                               dobrá voda

Združené pomenovanie sa vyskytuje najmä v odbornomadministratívnom štýle, ale aj v bežnej komunikácii.

V hovorovom štýle dochádza k univerbizácii, teda keď sa viacslovné spojenie nahradí jednoslovným. Napr.: minerálna voda – minerálka, slovenský jazyk – slovenčina, diplomová práca – diplomovka.

Pozri tiež: Obohacovanie slovnej zásoby (s cvičeniami)

...

Pin It on Pinterest