Združené pomenovanie je ustálené slovné spojenie dvoch alebo viacerých slov, ktoré pomenúva jednu vec. Používa sa ako jeden celok a má priamy význam. Väčšina združených pomenovaní plní funkciu odborných termínov. Základom združeného pomenovania je najčastejšie podstatné menominerálna voda, základná škola, podstatné meno, Slovenská republika.

Porovnajte:

                             združené pomenovania                                voľné spojenie

                              ľudová pieseň                                                  pekná pieseň

                              automatická práčka                                       nová práčka

                              žiacka knižka                                                  zaujímavá knižka                      

                           

Združené pomenovania sa vyskytujú najmä v odbornomadministratívnom štýle, ale aj v bežnej komunikácii.

Pin It on Pinterest