REKLAMA

Diskusie dnes ovládli masmediálny priestor, zasahujú do nášho života a polarizujú verejnú mienku. Možno práve preto bude užitočné pripomenúť si diskusný príspevok ako osobitý žáner rečníckeho štýlu, ktorý charakterizuje vysoká miera hybridizácie.

Priblížime si znaky diskusného príspevku, zaužívané pravidlá, postup pri jeho tvorbe. Dozviete sa, ako v diskusnom príspevku členiť text. Zároveň čitateľom ponúkame príklady zaužívaných slovných formulácií.

REKLAMA

Pozri tiež: Obohacovanie slovnej zásoby (s cvičeniami)

Naša prezentácia by mohla byť nielen užitočným návodom pre maturantov, ale aj pre aktívnych účastníkov diskusie. Na záver pripomíname, že autor diskusného príspevku by mal mať vždy na zreteli cieľ, ku ktorému chce dospieť a nemal by zabúdať na zásady kultúrnej komunikácie, pretože diskusný príspevok je aj zrkadlom jeho tvorcu.

Neprehliadni: Materiály k maturite

Pin It on Pinterest