V spisovnej slovnej zásobe sa nachádzajú slová dobyť/dobývať aj dobiť/dobíjať. Pre správne použitie je dôležité poznať ich význam.

Neprehliadni: Kedy sa píše biť a kedy byť?

Sloveso dobyť/dobývať sa používa vo význame:

  • ovládnuť mocou, zmocniť sa, napr.: Vojaci dobyli mesto rýchlym útokom.
  • získať, dosiahnuť, napr.: Svojím umením dobyl celý svet. Srdce ženy nedobyješ len kyticou ruží.

Prečítaj si tiež:   Skloňovanie slova euro: Ako ho správne písať?

Sloveso dobiť/dobíjať sa používa, ak ide o nejaký druh pohybu. Rozlišujeme význam:

  • prestať biť, napr.: Zvony kostola dobili desiatu hodinu.
  • veľmi zbiť, zbitím usmrtiť, napr.: Dobili zviera palicou.
  • nabíjaním doplniť elektrickú energiu, napr.: Dobil si kredit. 

Zaujme ťa: Darčeky podľa znamenia: S týmito zaboduješ na narodeniny i na Vianoce

Akcia 30+30

Pin It on Pinterest