REKLAMA

V spisovnej slovnej zásobe sa nachádzajú slová dobyť/dobývať aj dobiť/dobíjať. Pre správne použitie je dôležité poznať ich význam.

Neprehliadni: Diktáty pre 3. ročník: Takto zvládneš vybrané slová aj slovné druhy

Sloveso dobyť/dobývať patrí k vybraným slovám po b sa používa vo význame:

REKLAMA
  • ovládnuť mocou, zmocniť sa, napr.: Vojaci dobyli mesto rýchlym útokom.
  • získať, dosiahnuť, napr.: Svojím umením dobyl celý svet. Srdce ženy nedobyješ len kyticou ruží.

Prečítaj si tiež: Diktáty pre 4. ročník: Pomôžu ti zlepšiť pravopis

Sloveso dobiť/dobíjať sa používa, ak ide o nejaký druh pohybu. Rozlišujeme význam:

  • prestať biť, napr.: Zvony kostola dobili desiatu hodinu.
  • veľmi zbiť, zbitím usmrtiť, napr.: Dobili zviera palicou.
  • nabíjaním doplniť elektrickú energiu, napr.: Dobil si kredit.

Pin It on Pinterest