V spisovnej slovnej zásobe sa nachádzajú slová dobyť/dobývať aj dobiť/dobíjať. Pre správne použitie je dôležité poznať ich význam.

Neprehliadni: Kedy sa píše biť a kedy byť?

Sloveso dobyť/dobývať sa používa vo význame získať, zmocniť sa, dosiahnuť

Napr. Svojím umením dobyl celý svet. Vojaci dobyli mesto rýchlym útokom. Srdce ženy nedobyješ len kyticou ruží.

Zaujme ťa: Darčeky podľa znamenia: S týmito zaboduješ na narodeniny i na Vianoce

Sloveso dobiť/dobíjať sa používa, ak ide o nejaký druh pohybu.

Napr. Zvony kostola dobili desiatu hodinu. Dobil si kredit. Dobili zviera palicou.

Pin It on Pinterest