REKLAMA

Rýchla doba si vyžaduje rýchlu komunikáciu. Najvyužívanejšou možnosťou je elektronická pošta – e-mail. Ktoré pomenovanie je správne? Píše sa e-mail, email, mail alebo mejl?

Ide o skrátenie anglického výrazu elektronic mail, teda elektronická pošta alebo správa poslaná elektronickou poštou. O zdomácňovaní slova svedčia podoby v Krátkom slovníku slovenského jazyka email (s výslovnosťou ímejl), mail, mejl.

Tiež ťa zaujme: Napadlo ma či napadlo mi?

REKLAMA

Slovo e-mail, email, mail, mejl sa skloňuje podľa vzoru dub:

v jednotnom čísle – e-mail, do e-mailu, k e-mailu, e-mail, o e-maili/ e-maile, s e-mailom;  – dva e-maily, od e-mailov, k e-mailom, e-maily, o e-mailoch, s e-mailami/ e-mailmi.

Napríklad:

(V nominatíve a akuzatíve množného čísla sa píše –y.) Napísal som dva maily. Tieto emaily obsahujú prílohy.

( V lokáli jednotného čísla sa píše  –i.) V tom emaili mi všetko vysvetlila.

Podoba e-mail a email sa pred podobou mail, mejl uprednostňuje v oficiálnej komunikácii. Odvodené slová sú: e-mailovať, emailovať, mailovať, mejlovať, e- mailový, emailový, mailový, mejlový.

Pin It on Pinterest