Rýchla doba si vyžaduje rýchlu komunikáciu. Najvyužívanejšou možnosťou je elektronická pošta – e-mail. Ktoré pomenovanie je správne? E-mail, email, mail alebo mejl?

E-mail je skrátením anglického elektronic mail, teda elektronická pošta. O zdomácňovaní slova svedčia podoby v Krátkom slovníku slovenského jazyka email (s výslovnosťou ímejl), mail, mejl.

Tiež ťa zaujme: Napadlo ma či napadlo mi?

Slovo e-mail, email, mail, mejl sa skloňuje podľa vzoru dub. Napr.: Napísal som dva maily. Tieto emaily obsahujú prílohy.  V L sg. sa píše -i. Napr.: V tom emaili mi všetko vysvetlila.

Podoba e-mail a email sa pred podobou mail, mejl uprednostňuje v oficiálnej komunikácii. Odvodené slová sú: e-mailovať, emailovať, mailovať, mejlovať, e- mailový, emailový, mailový, mejlový.

Pin It on Pinterest