Určovanie umeleckých prostriedkov: Precvič si trópy

Určovanie umeleckých prostriedkov: Precvič si trópy

Poznáte trópy? Čím sa líši metafora od metonymie? Viete, čo je synekdocha, perifráza, hyperbola, alegória? Dokážete ich určiť v ukážkach, nájsť básnický symbol a vysvetliť jeho význam? Otestujte sa v našom cvičení. Správnosť svojich odpovedí si môžete ihneď overiť....
Cvičenie na spodobovanie: Zisti, či to ovládaš

Cvičenie na spodobovanie: Zisti, či to ovládaš

Ortoepia (náuka o správnej výslovnosti) rieši celý rad výslovnostných javov. Jedným z nich je spodobovanie (znelostná asimilácia). Čo je spodobovanie? Akými pravidlami sa riadi? Kde sa spodobovanie uplatňuje? Odpovieme vám v nasledovnej  prezentácii. Okrem toho, že si...

Pin It on Pinterest