Diskusný príspevok: Charakteristika a témy

Diskusný príspevok: Charakteristika a témy

Diskusie dnes ovládli masmediálny priestor, zasahujú do nášho života a polarizujú verejnú mienku. Možno práve preto bude užitočné pripomenúť si diskusný príspevok ako osobitý žáner rečníckeho štýlu, ktorý charakterizuje vysoká miera hybridizácie. Priblížime si znaky...
Beat Generation – charakteristika hnutia

Beat Generation – charakteristika hnutia

„Členovia Beat Generation vydláždili cestu pre širšie prijatie iných neortodoxných a predtým ignorovaných spisovateľov.“ (Encyklopédia Britannica) Niekoľko slov na úvod k Beat Generation Beat Generation sa vynorila z dezilúzie, ktorá nasledovala po druhej svetovej...
Kto chytá v žite: Rozbor knihy v prezentácii

Kto chytá v žite: Rozbor knihy v prezentácii

Keď „slávny samotár“ J. D. Salinger vydal svoj román Kto chytá v žite, bol vojnovým veteránom s posttraumatickou stresovou poruchou. Dnešný čitateľ vníma toto dielo ako román o ceste k dospelosti (či vývinový román), pri jeho písaní sa však autor vysporiadal aj s...

Pin It on Pinterest