Úvodná prezentácia k starovekej epickej literatúre predstavuje najvýznamnejšiu literárnu pamiatku mezopotámskeho písomníctva – Epos o Gilgamešovi. Nechýbajú podstatné informácie o diele, postavách i prehľadná dejová línia s pointou a výkladom symbolov. To všetko v pútavom grafickom spracovaní.  

Pokračovanie: Ilias: Staroveké eposy (II. časť) 

Pin It on Pinterest