Sofoklova Antigona patrí k najvýznamnejším drámam, ktoré vznikli v starovekom Grécku. Chcete sa dozvedieť všetko dôležité o tomto diele?

Pozri aj: Sofokles – Antigona (autor a dejová osnova diela) I. časť a Antigona (rozbor diela a charakteristika postáv) II. časť

Teraz vám ponúkame prezentáciu drámy Antigona, ktorá vás prehľadnou a rýchlou formou zoznámi s postavami, dejom a charakteristikou postáv doplnenou kľúčovými citátmi. Výrazne uľahčí prácu študentom a učiteľom nielen pri preberaní učiva, ale aj pri príprave na maturitnú skúšku.

Pin It on Pinterest