Sofoklova Antigona patrí k najvýznamnejším drámam, ktoré vznikli v starovekom Grécku. Chcete sa dozvedieť všetko dôležité o tomto diele?

Pozri aj: Sofokles – Antigona (autor a dejová osnova diela) I. časť a Antigona (rozbor diela a charakteristika postáv) II. časť

Teraz vám ponúkame prezentáciu drámy Antigona, ktorá vás prehľadnou a rýchlou formou zoznámi s postavami, dejom a charakteristikou postáv doplnenou kľúčovými citátmi. Výrazne uľahčí prácu študentom a učiteľom nielen pri preberaní učiva, ale aj pri príprave na maturitnú skúšku.

Thébske hry

Antigona tvorí tretí diel trilógie Oidipus. Aj keď jej v chronológii udalostí predchádzajú Kráľ Oidipus Oidipus na Kolóne, bola napísaná ako prvá.

Hru Sofokles napísal v Aténach  v Periklovej dobe, no dej sa odohráva v mestskom štáte Théby o mnoho storočí skôr. Dokonca ešte pred  trójskou vojnou.

 Sofokles inovátor

 Sofokles vynikal dokonalou kompozíciou a majstrovským zvládnutím charakterov svojich postáv. V jeho hrách trest stíhal tých, čo sa previnili proti zákonom vlasti, rodiny a bohov. Vinu a trest neraz predurčuje osud.

Sofokles vniesol do tragédie zmeny, napríklad pridal tretieho herca. Obmedzil úlohu zboru, ten iba komentoval a dopĺňal dej, už do neho nezasahoval. Rozhodol sa ukázať vývoj postavy, konflikty a vzťahy prostredníctvom akcie a dialógu. Vo svojich hrách (podľa Aristotela) využíval  maľované divadelné kulisy.

Mohlo by vás zaujímať

 Vo svojich prvých hrách dramatik vystupoval ešte ako herec, ale prestal hrať, pretože mal slabý hlas.

Tragédiou Antigona zvíťazil v  súťaži na počesť boha Dionýza v roku 442 pred Kristom. Jeho súpermi boli aj takí slávni dramatici ako Euripides a Aischylos.

Pin It on Pinterest