REKLAMA

Postmodernizmus sa stal na konci 20. storočia kultúrnym fenoménom, ktorý zasiahol všetky sféry umenia, literatúru nevynímajúc. Prečo a ako sa to stalo? Aké sú východiská postmoderny, z akých zdrojov čerpá? To sú len niektoré z otázok, na ktoré chceme v prezentácii odpovedať.

Vstúpte spolu s nami do pomyselnej predsiene postmodernizmu, priblížime vám základný inventár umeleckých postupov, techník či prostriedkov. Poznatky, ktoré získate, vám pomôžu orientovať sa v zložitej štruktúre postmodernistických próz.

Zaujme ťa: Sci-fi literatúra – prezentácia o kľúčových autoroch a dielach vedeckej prózy

Niektoré odpovede neponúkame priamo. Ale veríme, že na konci prezentácie dokážete   odpovedať aj zdanlivo absurdnú na otázku, prečo sa v súvislosti s postmodernou píše o „smrti autora“, resp. „narodení čitateľa“.

REKLAMA

Pin It on Pinterest