Hovorí sa, že opakovanie je matkou štúdia. Táto múdrosť dvojnásobne platí pred maturitnými skúškami. Pripomeňte si teda spolu s nami jedno z najčítanejších diel svetovej literatúry, román E. M. Remarqua Na západe nič nové.

Po skončení I. svetovej vojny vyšlo mnoho hodnotných diel s touto tematikou, no zmienený román patrí k najčítanejším a najpôsobivejším. Iste aj vďaka osobitému autorskému štýlu.

Pomôže ti: Ako sa lepšie sústrediť a naštartovať svoj mozog na plné obrátky? 

Román Na západe nič nové je výpoveďou „o generácii, ktorú rozrumila vojna – i keď unikla jej granátom“. Rozprávač – 19-ročný nemecký dobrovoľník zmanipulovaný propagandou – je jedným z miliónov tých, ktorí spoznali najkrutejšie podoby zákopovej vojny. Paula a jeho rovesníkov vojna „odplavila“, pripravila o ideály, domov i možnosť poznávať to pekné, čo život v mierových podmienkach ponúka.

Aj keď od konca Veľkej vojny už ubehlo viac ako storočie, román ponúka nadčasovú úvahu o dôsledkoch vojny – odcudzení, strate identity, ale aj o priateľstve a spolupatričnosti, ktoré predstavujú jedinú nádej v svete zasiahnutom neutíchajúcim násilím.

Pozri tiež: Hlava XXII: Prehľadný rozbor diela

Slová z rôznych jazykových mutácií názvu románu majú ironický podtext. Anglické spojenie All Quiet… prípadne české Na západní fronte klid pôsobia paradoxne, pretože front nie je nikdy tichý, pokojný, okrem okamihov smrti. Rovnako absurdne pôsobí pôvodný nemecký názov Im Westen nichts Neues (v doslovnom slovenskom preklade Na západe nič nového). V posledný deň vojny, tak ako románový hrdina Paul, umreli tisícky reálnych ľudí, lenže po hrozných vojnových jatkách ich smrť už nestála za to, aby ju správy z frontu zaznamenali.

Pin It on Pinterest