Tak ako iní realistickí autori aj Milo Urban nachádzal námety pre svoju tvorbu v dôverne známom dedinskom prostredí. Vo svojom oravskom rodisku získal nielen blízky vzťah k prírode, ale našiel tu aj bohaté zdroje obraznosti. Aj preto ho niektorí literárni vedci zaraďujú k prvým autorom prúdu, ktorý je označovaný ako lyrizovaná próza.

Pomôže ti: Ako sa lepšie sústrediť a naštartovať svoj mozog na plné obrátky?

Z bohatej tvorby Mila Urbana sme si pre analýzu vybrali sociálno-psychologický román Živý bič. Obyvatelia hornooravskej obce Ráztoky bojujú svoj zápas o holý život, hoci ďaleko od frontu. Vojna ich svojou surovou rukou chytila za driek a uderila im priamo na srdce. Milo Urban neidealizuje dedinský ľud, rozvrat morálky a devastácia hodnôt sú súčasťou marazmu, do ktorého svet uvrhla vojna. Živý bič je síce román s kolektívnym hrdinom – ráztockým ľudom – lenže jeho „telo“ je spletené z  individuálnych životných príbehov i ľudských tragédií.

Tiež ťa zaujme: Jozef Cíger Hronský: Tvorba – prehľad a znaky

Čo všetko sa muselo stať, čo všetko museli prežiť, aby pokorní ľudia skláňajúci sa pred mocou úradov našli svoje stratené ruky, odhodlanie vzdorovať, odplatiť nespravodlivosť a mnohoraké krivdy? Aj na tieto otázky sme chceli odpovedať v našej prezentácii.

Živý bič je prvým románom z voľného románového cyklu zachytávajúceho spoločenské dianie na Slovensku od vypuknutia prvej svetovej vojny v roku 1914 do vypuknutia Slovenského národného povstania v roku 1944.

Pin It on Pinterest