V tejto prezentácii nájdete najdôležitejšie informácie o dráme ako literárnom druhu. Jednotlivé snímky sa zaoberajú základnými znakmi drámy, najstaršími žánrami – tragédiou a komédiou, vnútornou a vonkajšou kompozíciou, pojmami ako divadlo a inscenácia. Prehľadnú prezentáciu dopĺňa bohatý ilustračný materiál.

Ďalšia prezentácia: Hamlet: William Shakespeare (rozbor diela a tvorba) 

Akcia 30+30

Pin It on Pinterest