REKLAMA

V tejto prezentácii nájdete najdôležitejšie informácie o dráme ako literárnom druhu. Jednotlivé snímky sa zaoberajú základnými znakmi drámy, najstaršími žánrami – tragédiou a komédiou, vnútornou a vonkajšou kompozíciou, pojmami ako divadlo a inscenácia. Prehľadnú prezentáciu dopĺňa bohatý ilustračný materiál. V prezetácii sa pohybujete kliknutím na obrázok alebo šípkami naboku.

Zaujme ťa tiež: Dráma – vznik drámy

REKLAMA

Prezentácia: Dráma ako literárny druh

Čo sa dozviete v prezentácii?

 

  1. Dráma – význam slova v užšom a širšom význame a základné vlastnosti drámy.
  2. Delenie drámy na základe realizácie.
  3. Divadlo v starovekom Grécku.
  4. Divadelná hra ako dramatické dielo, vonkajšie členenie divadelnej hry.
  5. Najstaršie dramatické žánre.
  6. Tragédia: témy, typy konfliktov, charakteristika hlavného hrdinu, kompozícia tragédie.
  7. Komédia: charakteristika, konflikt.

Pin It on Pinterest