Porekadlo, príslovie a pranostika patria k malým formám ľudovej slovesnosti.

Príslovie

Príslovie je ustálené slovné spojenie ľudového pôvodu, obsahuje poučenie týkajúce sa ľudských vzťahov. Výstižne vyjadruje životnú múdrosť a dlhodobú životnú skúsenosť ľudí. Poučenie má alegorickú alebo zovšeobecňujúcu podobu. Uplatňuje sa v ňom rým a rytmus, často je v tvare rýmovaného dvojveršia.

Príklady a vysvetlenie

 • Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. (Ten, kto druhému chystá niečo zlé, na to doplatí.)
 • Aká práca, taká pláca. (Ako kto pracuje, tak bude odmenený.)
 • Čo si kto zaseje, to bude žať. (To, ako sa budeš správať, sa ti vráti.)
 • Trikrát meraj a raz strihaj. (Dobre si všetko uváž, nekonaj unáhlene.)
 • Čo sa v mladosti naučíš, v starobe akoby si našiel. (Všetko čo sa naučíš, sa ti v živote zíde.)

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

Porekadlo

Porekadlo je ustálené slovné spojenie, vyjadruje obrazne nejakú situáciu, nemá didaktický (poučný) charakter.

Príklady a vysvetlenie

 • Sýty hladnému neverí. (Nepochopí, kto to neprežil.)
 • Vodu káže, víno pije. (Robí to, čo zakazuje iným.)
 • Reči sa vravia a chlieb sa je. (Koná inak , ako rozpráva.)
 • Ľahko prišlo, ľahko odišlo. (Neváži si to, k čomu ľahko prišiel.)
 • Nemému dieťaťu ani vlastná mať nerozumie. (Keď neporozprávaš o svojich problémoch, nikto ti nemôže pomôcť.)

Základný rozdiel medzi príslovím a porekadlom je v tom, že príslovie má poučenie a porekadlo nemá, len niečo konštatuje.

Pranostika

Pranostika je krátky ľudový výrok, ktorý vznikol na základe dlhodobého pozorovania prírody.

 • Studený máj, v stodole raj.
 • September – z poľa ber!
 • Na svätého Gregora idú ľady do mora.
 • Lepšie, keď ťa zima chveje, než marcové slnko hreje.
 • Medardova kvapka štyridsať dní kvapká.

Tiež si prečítaj: Neologizmy, zastarané slová, archaizmy a historizmy – rozdelenie slov podľa dobového výskytu

Pin It on Pinterest