REKLAMA

V článku Literárne druhy – lyrika, epika, dráma sme písali o tom, že sa literárne dielo z hľadiska literárneho druhu podľa znakov zadeľuje do lyriky, epiky alebo drámy. Literárne diela sa ďalej rozdeľujú podľa formy na poéziu a prózu. A samozrejme, každá literárna forma má svoje znaky.

Poézia

Poézia je viazaná, veršovaná, rytmicky organizovaná reč. Základnou jednotkou tejto literárnej formy je verš. Poéziu charakterizuje spájanie veršov do strof a prítomnosť rýmu.

  •  Verš je rytmicky organizovaný a graficky vyznačený jeden riadok básne.
  •  Strofa vzniká spojením najmenej dvoch alebo viacerých veršov. Je významovo uzavretá a graficky oddelená od ďalšej strofy.
  •  Rým je zvuková zhoda slabík na konci veršov.
REKLAMA

Ukážka

 

Pokojný večer na vŕšky padal, 

na sivé polia. 

V poslednom lúči starootcovská 

horela roľa. 

Z cudziny tulák kročil som na ňu 

bázlivou nohou. 

Slnko jak koráb  v krvavých vodách 

 plá pod oblohou.

 

 (Ivan Krasko – Otcova roľa)

Próza

 Próza je neviazaná, neveršovaná reč. Pomenovanie pochádza z latinského prosa oratio,  reč  postupujúca priamo, teda nedelená na verše. Základnou jednotkou je veta. Vety sa spájajú do odsekov.

Ukážka

Dva ľudské životy som mal v moci, Magdalénin a svoj. Vedel som, že nijaký zázrak nás nevytrhne z položenia, v akom sme sa nachodili. Bolo mi jasné od prvopočiatku, že len vlastnou húževnatosťou dosiahneme to, po čom sme túžili celým srdcom. Prvý krok mal som spraviť ja, mal som splniť sľub, ktorý som dal Magdaléne.

(Margita Figuli – Tri gaštanové kone)

Pin It on Pinterest