REKLAMA

Koniec októbra a začiatok novembra je spojený so sviatkami, ktoré sú venované zomrelým: Sviatok všetkých svätých, Dušičky a Halloween. Čo znamenajú a ako sa správne píšu?

Sviatok všetkých svätých

Cirkevný sviatok, ktorý pochádza zo 7. storočia a slávi sa 1. novembra, sa nazýva Sviatok všetkých svätých. Veľké písmeno je na začiatku viacslovného názvu, a preto je nesprávny zápis Sviatok Všetkých svätých či sviatok Všetkých svätých.

Pozri tiež: Ako sa píše: veľkonočné sviatky alebo Veľkonočné sviatky

Dušičky

Od 10. storočia na 2. novembra pripadá Pamiatka zosnulých, čiže Dušičky. V obidvoch prípadoch sa začiatok názvu píše s veľkým písmenom.

K rozdielnym názvom treba pripomenúť, že Pamiatka zosnulých je oficiálny názov v občianskom kalendári, ľudovo sa nazýva Dušičky a v rímskokatolíckej cirkvi sa označuje ako Spomienka na všetkých verných zosnulých. Tento sviatok má korene v kresťanskej tradícii slúžiť omše za duše zomrelých a je spojený so zvykom navštíviť na cintoríne hroby svojich blízkych a zapáliť sviečku.

REKLAMA
...

Halloween

Halloween má keltský pôvod, pochádza zo starovekého keltského sviatku Samhain. Verilo sa, že sa otvárajú brány medzi svetom živých a mŕtvych. 31. október sa stal známy ako All Hallows Eve, neskôr Halloween. Jeho súčasná podoba sa vznikla v USA a jeho súčasťou sa stali vyrezávané tekvice, strašidelné masky, sladkosti.

Pin It on Pinterest