Píše sa správne medaila alebo medajla? Tento výraz označuje minci podobný symbol razený pri pamätných príležitostiach alebo ako vyznamenanie a používa sa od 19. storočia. Pochádza z francúzskeho slova médaille, prevzaté z talianskeho medaglia. V slovenčine je spisovný tvar medaila. Z toho vyplýva aj zápis odvodených slov medailér, medailista, medailón.

Pozri aj: Je spisovne razítko alebo pečiatka?

Slovo medaila sa skloňuje podľa vzoru žena. Napr.: Cyklista sa vrátil domov bez medaily. Sníval o zlatej medaile. Mali doma už tri medaily. (Nesprávne je: Sníval o zlatej medaili. Mali doma tri medaile.)

Pin It on Pinterest