REKLAMA

Píše sa správne medaila alebo medajla? Tento výraz označuje minci podobný symbol razený pri pamätných príležitostiach alebo ako vyznamenanie a používa sa od 19. storočia. Pochádza z francúzskeho slova médaille, prevzaté z talianskeho medaglia. V slovenčine je spisovný tvar medaila. Z toho vyplýva aj zápis odvodených slov medailér, medailista, medailón.

Pozri aj: Je spisovne razítko alebo pečiatka?

REKLAMA

Skloňovanie slova medaila

Sovo medaila je ženského rodu a pred koncovou samohláskou a je zakončené na tvrdú spoluhlásku l, preto sa skloňuje podľa vzoru žena.

Skloňovanie v singulári: N medaila, G od medaily, D k medaile, A medailu, L o medaile, s medailou.

Skloňovanie v pluráli: N medaily, G od  medailí, D k medailám, medaily, L o medailách, s medailami.

Najčastejšie chyby robia používatelia  v G  a L jednotného čísla a N a A množného čísla.  Napr.: Cyklista sa vrátil domov bez medaily. (nesprávne bez medaile)  Sníval o zlatej medaile.(nesprávne o medaili)  Tri medaily stáli na poličke. ( nesprávne medaile.) Rád pozeral na medaily vo vitríne. (nesprávne na medaile)

Pin It on Pinterest