REKLAMA

Epigram  spolu s aforizmom sú  didaktické žánre, ktoré vznikli niekoľko storočí pred naším letopočtom. V starovekom Grécku sa epigramy využívali ako nápisy na pomníkoch a hroboch. Túto funkciu dnes plní epitaf. Súčasná podoba sa začala vyvíjať v rímskej poézii, kedy začal tento žáner nadobúdať charakter politickej satiry.

REKLAMA

Čo je epigram

Názov pochádza z gréckeho slova epigramma, čo znamená nápis. Ide o lyrický žáner, ktorý vyjadruje nejakú životnú pravdu, stručne a duchaplne. Obsahuje kritický výsmech a satiru. Poúča satirickým opisom negatívneho človeka, javu alebo činu.  Epigram teda môžeme charakterizovať ako satirickú báseň, ktorá je vtipne zakončená pointou.

Pretože ide o krátky útvar, zameriava sa len na jednu myšlienku alebo udalosť. K témam epigramov patria: aktuálne nešváry spoločnosti, ako sú lenivosť, korupcia, okrádanie, namyslenosť, pokrytectvo.

Stavba epigramu

Z kompozičného hľadiska mal epigram dve časti:

  • Nastolenie problému, ktorý mal vzbudiť záujem.
  • Nečakaná pointa.

Pre túto stavbu sa epigramy vyjadrovali dvojverším.

Autori epigramov v slovenskej literatúre

V slovenskej literatúre epigramy písali: Jozef Ignác Bajza, Ján Kollár, Jonáš Záborský, Svetozár Hurban Vajanský, Janko Jesenský.  V súčasnej literatúre k najobľúbenejším autorom epigramov patria Tomáš Janovic a Peter Petiška.

Príklady

Nápis na pomníku filozofa

V myslení som bol esom.

Myslel som. Preto nie som.

                       (Ľubomír Feldek)

Otec

Dnešný otec iba vzdychá: Bože, prebože!

Žena nezmestí sa do šiat! Dcéra do kože!“

                                                  (Tomáš Janovic)

Úraz

Šéfa uraz.

A máš úraz!

    (Tomáš Janovic)

 Ešte sa stáva

Teória? Morálka.

A prax? Plná obálka.

          (Tomáš Janovic)

Využitie epigramov

Využívajú sa predovšetkým v reklamných textoch a  humoristických textoch. Môžu sa používať ako mottá alebo ich rečník môže využiť na oživenie svojho prejavu.

 

Pin It on Pinterest