Synonymá (rovnoznačné slová) sú slová s podobným významom, ale odlišnou formou. Menej časté sú absolútne synonymá, ktoré majú úplne rovnaký význam (oblok – okno, darovať – venovať, veľa – mnoho, jazykoveda – lingvistika ). V jazyku prevažujú čiastočné synonymá, ktoré majú podobný význam (trh – jarmok, dať – darovať, plač – vzlyk). Synonymá sú slová, ktoré patria do toho istého druhu.  

Synonymický rad vytvára viac slov s podobným významom (pekný, nádherný, úžasný, očarujúci, úchvatný).

Množstvo synoným je dôkazom bohatstva jazyka. Z hľadiska štylistického využitia pomáhajú vyhnúť sa opakovaniu tých istých slov, odstraňujú jednotvárnosť prejavu.

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

Antonymá (opozitá) sú dvojice slov s opačným významom. Napr.: deň – noc, dobrý – zlý, hore – dole.

Tiež ťa zaujme: Umelecké jazykové prostriedky: Charakteristika a príklady

Homonymá (rovnozvučné slová) sú slová, ktoré rovnako znejú, majú rovnakú formu, ale rozdielny význam. Napr.: mať (matka) – mať (vlastniť), zľava (smer) – zľava (výhodnejšia cena), jačmeň (obilnina) – jačmeň (hnisavý zápal na očnom viečku).

Pin It on Pinterest