Prezentácia ponúka názorný prehľad spôsobov obohacovania slovnej zásoby s príkladmi. Informácie umožňujú rýchlu orientáciu v základných faktoch, výborne poslúžia aj pri opakovaní. V závere prezentácie sa nachádzajú cvičenia aj s riešeniami.

Pozri tiež: Cvičenia zo syntaxe: Zopakuj si skladbu

Akcia 30+30

Pin It on Pinterest