REKLAMA

V jazykovej praxi dochádza k nesprávnemu používaniu predložkových väzieb. Stáva sa tak aj pri slovesách záležaťzávisieť.

Nesprávne: Záleží od teba, kam dnes pôjdeme. Závisí len na nás, čo v živote dosiahneme.

Sloveso záležať sa viaže s lokálom (na kom, na čom). Záleží na tebe, kam dnes pôjdeme. Záleží mu na vzdelaní. Na tom už vôbec nezáleží.

REKLAMA

Pozri aj: Poď sem alebo poď tu? Čo používate? 

Sloveso závisieť (byť na niekoho alebo niečo odkázaný) sa viaže s genitívom (od koho, od čoho). Závisí len od nás, čo v živote dosiahneme. Od počasia závisí, či ráno vyrazíme na túru.

Pin It on Pinterest