Neviete si zapamätať, či je správny tvar kvôli alebo kôli? Uvedomte si, že toto slovo vzniklo zmeravením predložky a podstatného mena k (jeho) vôli. Takže správna podoba predložky, príp. príslovky (podľa funkcii vo vete) je kvôli. Ako predložka vyjadruje prospech, účel, dôvod konania s nejakým cieľom. Ak chcete vyjadriť príčinu, použite predložku pre.

Pomôže ti: Ako sa lepšie sústrediť a naštartovať svoj mozog na plné obrátky?

Napr. Presťahovala sa do hlavného mesta kvôli priateľovi. Kvôli deťom zostala doma. Kvôli vám to radi spravíme. Ale: Dnes neprišiel pre chorobu. Pre silné sneženie ich lietadlo neletelo.

Príslovka kvôli stojí za slovesom a znamená po vôli, pre radosť niekoho. Napr. Urobil to rodičom kvôli.

Zapamätajte si

Na konštatovanie s negatívnym obsahom sa teda nepoužíva predložka kvôli, pretože vyjadruje prospech, účel. Napr.: Kvôli rodine prijal pracovnú ponuku v neďalekom meste. V tomto kontexte sa v komunikácii využíva nesprávne aj slovo vďaka. Napr.: Vďaka odlesňovaniu vymierajú živočíšne druhy.

Neprehliadni: Kedy sa píše typ a kedy tip: Aký význam majú tieto slová? 

Predložka vďaka je utvorená z podstatného mena vďaka. Toto slovo pomenúva poďakovanie, vďačnosť, pocit zaviazanosti za preukázané dobro. Preto sa predložka od neho utvorená používa v pozitívnom význame. Napr. Vďaka ich starostlivosti sa zlepšil jeho zdravotný stav. Vďaka svojím vedeckým úspechom získal grant. Viac k tejto problematike sa dozviete TU.

Pin It on Pinterest