REKLAMA

Osobné základné zámená sú pomenovania gramatických osôb. Rozlišujeme bezrodové osobné základné zámená 1. a 2. osoby ( ja, ty, my, vy) a rodové zámená 3. osoby. Osobné zámeno, ktoré zastupuje 3. osobu má v jednotnom čísle tri tvary – on, ona, ono podľa gramatického rodu podstatného mena, ktoré zastupuje. V množnom čísle má zámeno 3. osoby dva tvary – oni, ony. Pravopis i/y v nominatíve množného čísla závisí od rodu a v mužskom rode aj od životnosti. Vysvetlíme si situácie, v ktorých použijete zámeno oni alebo ony.

Tiež ťa zaujme: Do roku alebo do roka? Ako je to správne?

 

Zámeno oni

Zámeno oni zastupuje životné podstatné mená mužského rodu (murári, žiaci, sudcovia). V tejto situácii píšeme mäkké i a uplatňuje sa mäkká výslovnosť.  

REKLAMA

 Napríklad: Chlapci znova vyhrali súťaž. Oni sú naozaj šikovní. Kolegom rozprával vtipné príhody a oni sa schuti smiali.

Zámeno oni sa používa pri zmiešanej skupine z hľadiska rodu.  Napríklad: Chcem sa poďakovať lekárom aj lekárkam. Oni ma vyliečili z ťažkej choroby.

 Zámeno ony

Zámeno ony zastupuje neživotné podstatné mená mužského rodu (stromy, lúče),  zvieracie podstatné mená mužského rodu (slony, levy) podstatné mená  ženského rodu (matky, piesne, kytice)stredného rodu (deti, miesta, vtáčatá).

Napríklad: Sestry mi na narodeniny upiekli tortu. Ony ma vždy vedia prekvapiť. Kričali sme na susedove deti, ale ony nás nepočuli.

Pomôcka

Pri písaní i/y v zámenách oni/ony si môžete pomôcť ukazovacími zámenami tí a tie. Oni – tí muži, murári, rezbári. 0ny – tie jelene, konáre, predavačky, bábätká.

 

To isté pravidlo, že v mužskom rode  sa píše -i a v ženskom a strednom rode -y platí aj v nasledujúcich prípadoch:

jedni/jedny

sami/samy

radi/rady

Pin It on Pinterest