Osobné zámeno, ktoré zastupuje 3. osobu má v jednotnom čísle tri tvary – on, ona, ono podľa gramatického rodu podstatného mena, ktoré zastupuje. V množnom čísle má zámeno 3. osoby dva tvary – oni, ony.

Tiež ťa zaujme: Do roku alebo do roka? Ako je to správne?

Zámeno oni zastupuje životné podstatné mená mužského rodu (murári, žiaci, sudcovia).

Zámeno ony zastupuje neživotné podstatné mená mužského rodu (stromy, lúče), ženského rodu (matky, piesne, kytice), stredného rodu (deti, miesta, vtáčatá).

Napr. Chlapci znova vyhrali súťaž. Oni sú naozaj šikovní. Sestry mi na narodeniny upiekli tortu. Ony ma vždy vedia prekvapiť.

Keď sa doučíš, zabav sa >>> 

Pin It on Pinterest