Do nového roka alebo do nového roku? Niekedy majú používatelia jazyka pochybnosti, čo je správne. Podstatné meno rok sa skloňuje podľa vzoru dub. Vzor dub má v G sg. okrem koncovky -a aj variantnú príponu -u.

Príponu -a majú predovšetkým konkrétne podstatné mená: od plota, od lesa, zo smreka. Pádová prípona -u je pri abstraktných, látkových a prevzatých podstatných menách: od smiechu, do medu, od hnevu.

Pozri aj: Do radu alebo do rady: Neviete, čo je správne?

Podstatné meno rok má príponu –a aj -u.

Správne teda je: Do jedného roka zvládol základy španielskeho jazyka. Ale aj: Do jedného roku zvládol základy španielskeho jazyka.

Akcia 30+30

Pin It on Pinterest