REKLAMA

Do nového roka alebo do nového roku? Niekedy majú používatelia jazyka pochybnosti, čo je správne. Podstatné meno rok sa skloňuje podľa vzoru dub. Vzor dub má v G sg. okrem koncovky -a aj variantnú príponu -u.

Príponu -a majú predovšetkým konkrétne podstatné mená: od plota, od lesa, zo smreka. Pádová prípona -u je pri abstraktných, látkových a prevzatých podstatných menách: od smiechu, do medu, od hnevu.

REKLAMA

Pozri aj: Prajeme nový rok alebo Nový rok? Čo je správne?

Podstatné meno rok má príponu –a aj -u.

Napríklad: Do jedného roka zvládol základy španielskeho jazyka. Od nového roka sa začal zdravšie stravovať. Ale aj: Do jedného roku zvládol základy španielskeho jazyka. Od nového roku sa začal zdravšie stravovať. 

V hovorovom štýle majú niektoré ustálené podoby v genitíve jednotného čísla tvar roka. Napríklad: z roka na rok, do roka proroka, do roka a do dňa.

Pin It on Pinterest