REKLAMA

V jazykovej praxi sa niekedy zamieňajú ukazovacie zámená tusem. Čo je teda správne? Poď tu alebo poď sem?

Zámeno tu ukazuje na miesto v blízkosti hovoriaceho. Teda tu = na tomto mieste.
Napr. Už som tu. Cíť sa tu ako doma. Tu sme boli šťastní.

Oplatí sa vedieť: Nieje, neni alebo nie je? Zisti správny tvar

Zámeno sem označuje smer. Teda sem = na toto miesto. Napr. Polož knihu sem! Prečo sem neprišli?

Správne teda je: Poď sem!

REKLAMA
...

Pin It on Pinterest