REKLAMA

Poznáte trópy? Čím sa líši metafora od metonymie? Viete, čo je synekdocha, perifráza, hyperbola, alegória? Dokážete ich určiť v ukážkach, nájsť básnický symbol a vysvetliť jeho význam? Otestujte sa v našom cvičení. Správnosť svojich odpovedí si môžete ihneď overiť.

REKLAMA

Prehľadná prezentácia, ktorú vám predkladáme, môže byť pre vás užitočným pomocníkom pri opakovaní a upevňovaní poznatkov. Kliknite na obrázok. V prezentácii sa pohybujete kliknutiami na šípky naboku.

Pozri tiež: Čo je to metonymia? Tu je definícia a príklady

Pin It on Pinterest