REKLAMA

Iste poznáte slovesné kategórie: osobu, číslo, čas, spôsob, rod a vid. Kategória slovesného rodu vyjadruje, či podmet vykonáva činnosť slovesa alebo ju nevykonáva. Slovesný rod môže byť činný (aktívum) a trpný (pasívum).

Činný slovesný rod

Vetu  s činným slovesným rodom  vytvoríte, keď podmet  bude vykonávať dej. Napr.: Žiaci píšu úlohu. Kuchárka varí obed. Drevorubač rúbe drevo.

Oplatí sa prečítať: Prístavok – definícia a príklady

Slovesný rod trpný

Pri trpnom rode je podmet zasiahnutý dejom, teda nevykonáva dej. Môže byť zvratný  alebo opisný.

Zvratný tvar sa od činného odlišuje prítomnosťou zvratného zámena sa a sloveso má tvar 3. osoby singuláru. Napr.: Úloha sa píše. Obed sa navarí. Drevo sa narúbe.

REKLAMA

Opisný tvar je tvorený určitým tvarom slovesa byť a trpným príčastím. Napr.: Úlohy napísané. Obed bol navarený. Drevo na zimu bude o týždeň narúbané.

Trpný rod je možné zmeniť na činný a význam vety sa nezmení. Napr.: Dom sa stavia./ Dom je postavený.

...

Pin It on Pinterest