REKLAMA

Prídem o päť minút alebo prídem za päť minút? Keď chceme pomenovať, aký čas prejde, kým sa niečo stane, musíme použiť predložku o. Napr.: Prídem o päť minút. O chvíľu sa stretneme na námestí. O hodinu mi zavolaj.

REKLAMA

Tiež sa oplatí vedieť: Napadlo ma či napadlo mi?

Predložku za použijeme, keď chceme vyjadriť, koľko nejaká činnosť trvala. Napr.: Za hodinu boli s prácou hotoví. Za desať minút pretieklo 100 litrov vody.

Pin It on Pinterest