Na vyjadrenie záporu, neprítomnosti, absencie niečoho sa používa nie je. V písomnej podobe sa možno stretnúť s tvarom nieje, prípadne neni. Obidva výrazy sú nespisovné.

Tvar nie je sa nemôže písať spolu, pretože ide o dve slová – časticu nie a tvar slovesa byť. Správne: nie som, nie si, nie je, nie sme, nie ste, nie sú.

Napr. Nie je prítomný na dnešnej prednáške. Toto nie je pre nich zaujímavé.

Pozri tiež: Ako sa píše správne expirácia? Toto ťa asi prekvapí

Slovo neni je subštandardné a v spisovnej slovenčine sa nepoužíva.

Pin It on Pinterest