REKLAMA

Na vyjadrenie záporu, neprítomnosti, absencie niečoho sa používa nie je. V písomnej podobe sa možno stretnúť s tvarom nieje, prípadne neni. Obidva výrazy sú nespisovné. 

Tvar nie je sa nemôže písať spolu, pretože ide o dve slová, dva slovné druhy – hodnotiacu časticu nie a tvar neplnovýznamového slovesa byť. Správne: nie som, nie si, nie je, nie sme, nie ste, nie sú.

REKLAMA

Napr. Nie je prítomný na dnešnej prednáške. Toto nie je pre nich zaujímavé.

Pozri tiež: Ako sa píše správne expirácia? Toto ťa asi prekvapí

Slovo neni je subštandardné, má pôvod v češtine a v spisovnej slovenčine sa nepoužíva.

Niesom či nie som?

Ďalšou chybou súvisiacou so skloňovaním sponového slovesa byť v prítomnom čase je v písomnej podobe používanie tvaru niesom. Správny tvar je nie som.

Napr.:  Nie som síce technický typ, ale žiarovku vymeniť dokážem.

Pin It on Pinterest