REKLAMA

Prezentácia s množstvom rozmanitých cvičení umožní dôsledné zopakovanie skladby. Úlohy sú zamerané na sklady, určovanie vetných členov, vety podľa členitosti, určovanie druhov priraďovacích a podraďovacích súvetí. Nasledujúce cvičenia zo syntaxe sú pripravené tak, že po každej úlohe sa v ďalšom kroku dozviete aj správne riešenie. Vetná skladba

REKLAMA

Pozri aj: Rozdelenie viet podľa členitosti

Pin It on Pinterest