REKLAMA

Prezentácia k veľkej gréckej epike vystihuje základné znaky hrdinského (klasického) eposu. Predstavuje Homérovu prvú veľkú epickú báseň Ilias v historickom i kultúrnom kontexte. Formálny obsahový rozbor dopĺňa charakteristika postáv i pohľad na svet antických bohov. Informácie sú podávané prehľadne v pôsobivom grafickom spracovaní.

REKLAMA

Pozri aj: Epos o Gilgamešovi: Staroveké eposy (I. časť)

Pin It on Pinterest