REKLAMA

Druhá z prezentácií k starovekej gréckej epike sa zameriava na analýzu eposu Odysea. Jednotlivé snímky prehľadne sprostredkujú podstatné informácie o dobrodružnom putovaní ithackého kráľa Odysea z dobytej Tróje do vlasti. Slovo i obraz tvoria vyvážený celok, zaujímavou súčasťou prezentácie je zemepisná mapa Odyseovho putovania, doplnená stručným popisom miest a udalostí i „mapa“ postáv a vzťahov.

Pozri tiež: Ilias: Staroveké eposy (II. časť) 

REKLAMA

Pin It on Pinterest