REKLAMA

Rozbor diela Antigona

Dej nie je motivovaný zásahmi vyšších božských síl, odohráva sa v rovine medziľudských vzťahov. Konflikt predstavuje zrážka medzi mocou a mravným princípom. Ide o konflikt medzi autoritou štátnej moci, ktorú predstavuje Kreón dbajúci na dodržiavanie tvrdých zákonov, a Antigonou, ženou odhodlanou obetovať svoj život v mene nepísaných zákonov ľudskosti.

Charakteristika postáv diela Antigona

Kreón je predstaviteľ starej generácie, buduje svoju autoritu na absolútnej poslušnosti a nemenných dogmách. Jeho syn Haimón mu vyčíta, že vládne ako tyran: „Nebuď teda ďalej presvedčený, že je správne iba to, čo povieš ty a  iné nič. Ten, kto si myslí, že len sám je rozumný, že jedine on má dar jazyka a ducha, býva obyčajne prázdny.“  Kreón mu oponuje slovami: „Mám vládnuť v mene iných a nie vo vlastnom?… Či nepatrí štát tomu, kto v ňom vládne?“ Svoje zákony povyšuje nad zákony božie a ľudskosť, nakoniec ho ale osud kruto potrestá tým, že príde o svojich blízkych.

Pozri aj: Sofokles – Antigona (autor a dejová osnova diela) I. časť

REKLAMA

Na Kreónovo konanie upozorňuje zbor: „Zlo sa ako dobro javí tomu, koho chce viesť na pokraj tragédie sám boh, ten človek iba krátko žije v šťastí – a vlastne stále čaká na pohromu.“ Tieto slová sú predzvesťou jeho tragického osudu. Kreón neskoro ľutuje svoje činy. Poučením z jeho nesprávneho konania sú slová náčelníka zboru: „Iba rozvážni ľudia vedia byť šťastní. Nehrešte, uráža to bohov! Človeka, ktorý si mnoho o sebe myslí a používa veľké slová, neminie veľký trest a konať s rozvahou sa naučí až na staré kolená.“

Antigona dá prednosť povinnosti voči bohom a tradícii: „Ale ja som prišla na svet milovať, nie nenávidieť. Aký boží zákon som porušila? Zbožný čin mi vyčítajú ako bezbožnosť! Ak sa aj bohom vidí správnym moje potrestanie, možno v Háde prídem na to, v čom som chybila! Ale ak urobili chybu pozemšťania, nežičím im väčšie zlo, než akého sa dopúšťajú voči mne!“ Táto postava uvádza tragédiu do pohybu a núti ostatné postavy reagovať. Antigona a Haimón reprezentujú svedomie a etický princíp, chcú o svojich názoroch diskutovať, vysvetľovať ich.

Určite si pozri: Antigona formou prezentácie: Všetko, čo potrebuješ vedieť

Hlboký význam Sofoklovho diela spočíva aj v tom, že konflikt, ktorý pomenúva, sa v rôznych obmenách objavuje v histórii spoločnosti až do súčasnosti. Je to konflikt medzi silou moci, ktorá ju využíva vo svoj prospech, a jednotlivcom, ktorý sa proti nej dokáže postaviť tým, že napriek možným následkom pomenuje pravdu.

Pin It on Pinterest