Základným žánrom neveršovanej epiky je román, novela a poviedka.

Román – znaky a žánrové formy 

Román je veľký  prozaický epický žáner.

 

Znaky románu:  

 • zobrazuje široký okruh života, dlhšie časové  rozpätie,
 • dôležitá je kategória  rozprávača,
 • množstvo postáv a udalostí,
 • má hlavnú dejovú líniu ( viac hlavných postáv), vedľajšie dejové línie   epizódy (množstvo vedľajších postáv),
 • vyostrené vzťahy; konflikty – postupné narastanie a vyvrcholenie,
 • spájanie románov do celku – dilógia , trilógia , románový cyklus, epopeja. 

Žánrové formy románu:  dobrodružný, detektívny, historický, sci-fi, psychologický, spoločenský – sociálny , životopisný, autobiografický, cestopisný…

hry pre všetkých

Novela – znaky

 

Novela (lat. novella – novinka) je epický prozaický žáner stredného rozsahu.

Pozri aj: Rozprávanie v umeleckej literatúre 

Znaky novely:   

 • pútavý príbeh s výrazným zakončením (neočakávanou pointou),
 • nemá väčšie odbočenia od ústrednej dejovej línie,
 • zobrazuje súbor udalostí,
 •  dej má obvykle rýchly spád,
 • dochádza k prekvapivému obratu, ktorý je jedným z hlavných znakov novely,
 • menší počet postáv, menej  zložitá kompozícia ako v románe.  

Za zakladateľa tohto žánru sa považuje Giovanni Boccaccio. Do kompozície vniesli viac dramatickosti a napätia Guy de MaupassantAnton Pavlovič Čechov. 

wiky 2

Poviedka – znaky

Poviedka je epický žáner malého alebo stredného rozsahu.

 

Znaky poviedky:

 • obyčajne spracúva iba jednu udalosť,
 • len jedna zápletka,
 • zvyčajne jedna hlavná postava, menej vedľajších,
 • postavy sa charakterovo nevyvíjajú,
 • menej dramatickosti a napätia ako v novele. 

Pin It on Pinterest