REKLAMA

 

Každý žiak a študent pozná  monológ. Viete, čo znamená  pojem vnútorný monológ?

Čo je vnútorný monológ?

Je to rozprávačský postup prózy. Ide o   myslený, ale nahlas nevyslovený prehovor postavy. Zachytáva tok myšlienok, ktoré umožňujú pochopiť vnútorné pohnútky pred nejakým činom alebo po ňom. Jeho podstatou je teda to, že spisovateľ zachytáva myšlienkové pochody postavy, reprodukuje myslenie literárnej  postavy, ktorá sa nachádza v nejakej emocionálnej situácii. Slúži teda na  psychologické dokreslenie postavy.

Odráža teda rozličné psychické stavy a motiváciu konania postáv alebo ich myšlienkové procesy. Je vhodným prostriedkom na zobrazenie krízového stavu postavy. Môže obsahovať aj myšlienky vypovedajúce  o vzťahu postavy k iným postavám.

REKLAMA

Zaujme ťa tiež: Druhy rozprávačov v rozprávaní  

Existujú tri druhy vnútorného monológu:

  • úvahový
  • spomienkový, čiže retrospektívny
  • dejový – postava preberá funkciu rozprávača.

Vnútorný monológ je súčasťou horizontálneho členenia textu a patrí do pásma postáv. Môže byť vyjadrený polopriamou rečou, nevlastnou priamou rečou, zriedkavejšie priamou rečou.

Pin It on Pinterest