Pre slovenskú slabiku je charakteristická prítomnosť samohlásky alebo dvojhlásky. Napr.: kniea, lam-pa, cviiť, pí-sa-nie

Oplatí sa prečítať: Do radu alebo do rady: Neviete, čo je správne?

Ak slabika nemá samohlásku alebo dvojhlásku, ich funkciu preberá spoluhláska. V tomto prípade hovoríme o slabikotvorných spoluhláskach. Slabikotvorné spoluhlásky sú: l, ĺ, r, ŕ.

Napr.: vlk, vĺ-ča, tŕň, pln-ka, hŕ-ba, ja-bl-ko

Pin It on Pinterest