Pred Vianocami kupujeme kapre, kapry alebo kaprov? Pretože podstatné meno kapor sa v množnom čísle skloňuje podľa vzoru dub, v nominatíve a akuzatíve má tvar kapry.

Správne je: Na Vianoce  kupujeme vždy dva kapry. Po výlove rybníkov kapry putujú na vianočný stôl.          

Neprehliadni: Vieš o tom, že chudokrvnosť nie je spisovné slovo?

Tvar kaprov v akuzatíve (Chytáme kaprov.) je hovorový a v spisovnej slovenčine nevhodný.

Akcia 30+30

Pin It on Pinterest