REKLAMA

Prezentácia obsahuje cvičenia na rýchle opakovanie viet podľa spôsobu (modálnosti), rozdelenia viet podľa zloženia, cvičenia na určovanie podmetu a prísudku i slovných druhov, ktorými sú vyjadrené. Žiak si môže učivo precvičiť aj samostatne. Vetná skladba čaká na precvičenie.

REKLAMA

 Neprehliadni: Cvičenia zo syntaxe: Zopakuj si skladbu

Pin It on Pinterest