REKLAMA

Uvažujete nad tým, ktorá možnosť je správna? Slovenčina má v podstatnom mene pes v množnom čísle dvojtvar – psi (vzor chlap),tí psi – tí chlapi/psy (vzor dub) tie psy – tie duby. Spisovné sú  teda obidva tvary.

Napr. Na ulici štekali psi. Na ulici štekali psy.

Pozor ale na prívlastky, ktoré sa k podstatnému menu viažu. Je potrebné dôsledne dodržiavať vzor podstatného mena.

Napr. Na ulici štekali naši dvaja malí psi. Na ulici štekali naše dva malé psy. Týchto dvoch psov všetci počuli. Tieto dva psy všetci počuli.

REKLAMA

Zaujme ťa: Chcieť po niekom alebo chcieť od niekoho? Zisti, ktoré slovné spojenie je správne

Poznámka: Ak píšete súvislý text, v ktorom sa viackrát vyskytne podstatné meno pes v pluráli, dodržiavajte rovnaký vzor. V odborných textoch sa používa iba tvar psy.

Dvojtvar majú aj v zvieracie podstatné mená vlci/vlkyvtáci/vtáky.

Pin It on Pinterest