Uvažujete nad tým, ktorá možnosť je správna? Spisovné sú obidve. Slovenčina má v podstatnom mene pes v množnom čísle dvojtvar – psi (vzor chlap)/psy (vzor dub).

Napr. Na ulici štekali psi. Na ulici štekali psy.

Pozor ale na prívlastky, ktoré sa k podstatnému menu viažu. Je potrebné dôsledne dodržiavať vzor podstatného mena.

Napr. Na ulici štekali dvaja malí psi. Na ulici štekali dva malé psy. Týchto psov všetci počuli. Tieto psy všetci počuli.

Zaujme ťa: Chcieť po niekom alebo chcieť od niekoho? Zisti, ktoré slovné spojenie je správne

Poznámka: Ak píšete súvislý text, v ktorom sa viackrát vyskytne podstatné meno pes v pluráli, dodržiavajte rovnaký vzor. V odborných textoch sa používa iba tvar psy.

Dvojtvar majú aj v zvieracie podstatné mená vlci/vlkyvtáci/vtáky.

doplnky do domácnosti

Pin It on Pinterest