REKLAMA

Občas počúvame vety typu: Chceli po mne, aby som nechodil neskoro. Čo to zase po ňom chceš? Nechci po nás, aby sme ti to uverili! Je predložková väzba chcieť po niekom správna?

REKLAMA

Sloveso chcieť (plnovýznamové vo význame želať si, priať si) sa viaže s akuzatívom a s genitívom. Preto je väzba s datívom chcieť po niekom alebo chcieť na niekom nesprávna.

Oplatí sa vedieť: Ako sa píše správne expirácia? Toto ťa asi prekvapí

Správne

Chceli odo mňa, aby som nechodil neskoro. Čo to zase od neho chceš? Nechci od nás, aby sme ti to uverili!

Pin It on Pinterest