REKLAMA

V písanom texte je potrebné rozlišovať interpunkčné znamienka pomlčku a spojovník. Pomlčka  sa používa na úrovni vety a spojovník na úrovni slova.

Pomlčka

Pomlčka ( ) je z oboch strán od textu oddelená medzerami a je dlhšia ako spojovník.

Používa sa :

 • namiesto vynechaného sponového slovesa,

Mladosť – pochabosť. Staroba – choroba.

 • pri oddeľovaní vsuviek,

Zatiaľ o tom – bohužiaľ pre nás – nikto nič nevedel.

 • na označenie rozpätia (pomlčka nahrádza výraz až),
 1. – 5. mája, strana 10 – 15, január – február, 2019 – 2020

Pozri tiež: Kedy sa píše bodka za číslom? Jeden z problémov pri číslovkách

...
REKLAMA
 • na označenie staníc, zastávok,

Nitra – Trnava – Bratislava,

 • pri vypočítavaní jednotlivých bodov,

Podstatné mená sa delia na:

konkrétne a abstraktné,

všeobecné a vlastné.

Spojovník

Spojovník (-) je kratší ako pomlčka a neoddeľuje sa medzerami.

Používa sa:

 • pri rozdelení slov na konci riadka a označenie hláskového alebo slabičného zloženia slova,

mat-ka, o-t-e-c,

 • v zložených vlastných menách,

Jozef Gregor-Tajovský, Mária Rázusová-Martáková,

 • v zložených prídavných menách na oddelenie významovo samostatných zložiek,

literárno-dramatický, vedecko-technický,

 • v spojeniach s bližším určením,

Sliač-kúpele, Poprad-Tatry

 • v ustálených slovných spojeniach,
  v ktorých dve slová vyjadrujú jeden pojem,

sem-tam, krížom-krážom,

 • na vyjadrenie približnosti a stupňovanie intenzity,

viac-menej, koľko-toľko, isto-iste, dávno-pradávno,

 • v zložených slovách zapísaných číslicou a slovom,

3-izbový, 5-percentný,

 • na pripojenie prípony v iniciálovej
  skratke,

z TANAP-u.

Oplatí sa vedieť: Rúško alebo rúška? Ktorá možnosť je správna?

Pin It on Pinterest