REKLAMA

Čo je to normostrana? A aký je počet znakov normostrany? Odpovede na tieto otázky sú dôležité napríklad pre copywriterov, prekladateľov či poskytovateľov korektúr, keďže na základe počtu napísaných, preložených či opravených normostrán sa odvíja aj konečná cena ich práce.

V zásade je ale informácia o počte znakov na strane dôležitá aj pre študentov, ktorí píšu rôzne školské práce či záverečné práce, ako je napríklad bakalárska práca či diplomová práca. Preto si povieme nielen o tom, čo je štandardná normostrana a koľko znakov má zahŕňať, ale taktiež opíšeme spôsob, akým si celkom jednoducho zistiť a tiež nastaviť počet znakov na strane vo Worde.

Normostrana – definícia a stanovený počet znakov na Slovensku

Za normostranu alebo normovanú či štandardizovanú stranu (skratka NS) sa na Slovensku a v Čechách považuje strana s rozsahom 1 800 znakov, a to vrátane medzier. Tento koeficient je definovaný v norme STN EN ISO 690. V iných krajinách môže mať normostrana odlišné hodnoty. Napríklad v Nemecku to je 1 500 znakov vrátane medzier.

Jednou chýb v tomto smere je tá, že sa normostrana zamieňa, resp. považuje za totožnú s A4 stranou. Je to veľký omyl! Normostrana sa totiž nemeria počtom fyzických strán, ale (ako sme si už vyššie uviedli) predstavuje presný počet znakov textu.

Len si to zoberte, že na A4 strane môže byť text napísaný rôznou veľkosťou písma a s rôznym riadkovaním či iným formátovaním. A4 teda môže v zásade reprezentovať ako tri normostrany, tak pokojne aj jednu, a to všetko v závislosti od nastavenia písma, riadkovania, nadpisov atď. Nie je to teda ani náhodou presné počítanie.

Pozri tiež: Jazykové a štylistické korektúry v slovenskom jazyku

A4 normostrana počet znakov
REKLAMA

Ako zistiť počet znakov a slov vo Worde?

Pomocou programu MS Word dokážete zistiť rozsah textu za chvíľku. Vďaka informácii o počte znakov viete hneď, koľko normostrán máte napísaných. V MS Word je k dispozícii aj informácia o počte slov či strán. Ako sa k týmto údajom dostať?

 

  1. V programe MS Word, v konkrétnom dokumente, o ktorom potrebujete zistiť informácie o počte znakov či slov, si vyznačte požadovaný text. Pokiaľ chcete vyčísliť rozsah celého textu otvoreného dokumentu, netreba ho špeciálne vyznačovať.
  2. Hore na záložke si nájdite časť Revízia. Nižšie sa vám v časti Korektúra objaví ikonka Počet slov, na ktorú kliknite.
  3. Zobrazí sa vám okno so štatistkou. Sú v nej vyčíslené strany, slová, znaky i odseky otvoreného dokumentu či vami vyznačenej časti textu.
  4.  Pokiaľ potrebujete zistiť, koľko má text normostrán, tak len údaj o počte znakov (vrátane medzier) vydeľte už spomínanou hodnotou 1 800.
ako zistiť počet znakov vo worde

Návod, ako si nastaviť normostranu vo Worde

Čo je normostrana a koľko znakov predstavuje, už viete. Čo ale v prípade, ak si v programe Word chcete nastaviť normostranu? Vo Worde nastavená normostrana musí mať presný počet riadkov aj presný počet úderov na riadok, a to konkrétne 30 riadkov a v riadku 60 úderov. Ako to dosiahnuť? Tu je návod. 

Ide nám teda o naformátovanie dokumentu tak, aby sa na jednu stranu A4 skutočne vtesnala len jediná normovaná strana.

  1. Aby ste dosiahli presný počet znakov (60 úderov) v jednom riadku, treba si zvoliť tzv. neproporcionálne písmo. Inak sa nazýva aj monotype font. Je to písmo, v ktorom má každý znak rovnakú šírku.
  2. Potom nastavte veľkosť písma na 15.
  3. Text na stránke zarovnajte podľa okrajov, konkrétne zarovnanie textu k obom okrajom, resp. do bloku.
  4. Napokon stačí nastaviť riadkovanie na hodnotu 1,15. 

Pin It on Pinterest