REKLAMA

Často sa v bežnej reči, ale aj v médiách stretávame s výrazom napadlo ma s významom prišla mi na um myšlienka. V slovenčine má však väzba s akuzatívom iný význam. Napadlo ma znamená zaútočilo.

Napr. Zaútočilo na mňa zviera.

Ak chceme pomenovať myšlienkový proces, použijeme spojenie s datívom napadlo mi.

Napr. Napadlo mi, že by sme sa mohli stretnúť už zajtra.

Tiež sa oplatí prečítať: Do roku alebo do roka? Ako je to správne? 

REKLAMA

Slovenčina má však aj iné vhodné výrazy, ktoré môžeme použiť: prišlo mi na myseľ, zišlo mi na um, skrslo mi v hlave.

...

Pin It on Pinterest