REKLAMA

Na liekoch, potravinách či platobných kartách je uvedený dátum použiteľnosti alebo platnosti. V písomnej podobe sa tento jav označuje výrazom expirácia aj exspirácia. Ktorý z nich je správny?

V kodifikačných príručkách sa nachádza len slovo exspirácia s významom: skončenie času účinnosti lieku, lehota použiteľnosti alebo platnosti, splatnosť, ale aj výdych.

Zaujme ťa: Bezkofeinová alebo bezkofeínová káva?

REKLAMA

Napr. Väčšina liekov po exspirácii stráca účinnosť. Platba bola zamietnutá, lebo uplynul dátum exspirácie platobnej karty.

Slovo exspirácia pochádza z latinčiny a skladá sa z dvoch častí ex spiro (vydychovať). K chybnému zápisu expirácia dochádza pri preberaní anglického slova expiration, v ktorom sa na rozdiel od latinčiny nepíše s. 

Pin It on Pinterest