REKLAMA

Hoci slová naokona oko majú rovnakú zvukovú podobu, odlišujú sa významom a pravopisom.

Výraz na oko tvorí predložka a podstatné meno v akuzatíve. Píše sa oddelene.

REKLAMA

Napr. Gázu namočenú v tomto roztoku prikladáme na oko viackrát za deň.

Pozri tiež: Mám za to: Spoznaj spisovné alternatívy

Príslovka naoko znamená zdanlivo, navonok a píše sa ako jedno slovo.

Napr. Naoko s ním súhlasil, ale myslel si o tom svoje. Naoko síce pôsobil pokojne, ale v skutočnosti bol nervózny.

Pin It on Pinterest