Mám za to, že… Občas sa môžeme stretnúť s takýmto slovným spojením, a to nielen v hovorených prejavoch, ale aj v písomnej podobe. Napr. Mám za to, že všetky úlohy som spravil. Máme za to, že zmluvu sme dodržali.

Pozri aj: Je slovo dotaz spisovné?

Výraz mám za to v slovenčine nie je správny a dostal sa k nám z českého jazyka. Možno ho nahradiť inými správnymi výrazmi:  nazdávam sa, predpokladám, domnievam sa, som presvedčený, myslím si, podľa môjho názoru.

Správne: Myslím si, že som všetky úlohy spravil. Sme presvedčení, že sme zmluvu dodržali.

batoh proti zlodejom
tlačidlo batoh
Zdroj: www.alinda.sk

Pin It on Pinterest