REKLAMA

Pýtate sa, či je správne vyliezť alebo vyviesť? V zvukovej podobe sa obidve slovesá vyslovujú rovnako, teda vyviesť s hláskou s, pretože v slove vyviezť dochádza k spodobovaniu. Význam slov je však rozdielny.

Zaujme ťa tiež: Mám za to: Spoznaj spisovné alternatívy 

REKLAMA

Sloveso vyviesť sa používa vo význame vedením, sprevádzaním (nie dopravným prostriedkom) dostať niekoho alebo niečo niekam.

Napr. vyviesť z miestnosti, z pochybností, z horiaceho domu… Vyviedli ho z miestnosti, lebo sa nevhodne správal. Takýmto konaním si ma vyviedol z pochybností o tvojom charaktere. Hasiči vyviedli dôchodcu z horiaceho domu.

Sloveso vyviezť/odviezť znamená dopravným prostriedkom odpraviť, dopraviť na iné miesto.

Napr. vyviezť smeti na smetisko, vyviezť sa výťahom, vyviezť tovar do zahraničia… Vyviezol so smeti na smetisko. Vyviezli sa výťahom. Vyviezli sme tovar do zahraničia.

Správne teda je: Môžeme sa vyviezť lanovkou na vrchol hory.

Pin It on Pinterest