REKLAMA

Spodobovanie (znelostná asimilácia) je jav vo výslovnosti, ku ktorému dochádza, keď sa stretnú dve spoluhlásky rozdielne podľa znelosti. Spoluhlásky sa podľa znelosti rozdeľujú na:

  • párové znelé: b, d, ď, g, dz, dž, z, ž, h, v
  • párové neznelé: p, t, ť, k, c, č, s, š, ch, f

Ostatné spoluhlásky sú nepárové znelé: m, n, ň, l, ľ, r, j. Samohlásky a dvojhlásky sú tiež znelé.

Napr. v slove Zuzka stoja vedľa seba spoluhlásky a k. je párová znelá, k je párová neznelá spoluhláska. Spodobovanie funguje tak, že druhá spoluhláska v poradí ovplyvňuje prvú a tá sa vo výslovnosti mení na svoj znelostný pár, písomná podoba zostáva rovnaká. V slove Zuzka sa znelé z vo výslovnosti mení na neznelé s. Vyslovujeme teda [Zuska].

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

REKLAMA

K spodobovaniu dochádza:

  • v predložke s bratom, k domu, v kine vyslovujeme [z bratom, g domu, f kine],
  • na začiatku slovakde, ela vyslovujeme [gde, fčela],
  • v slovotvornej predpone rozfúkať, podpis, vzchopiť vyslovujeme [rosfúkať, potpis, vschopiť],
  • v koreni slova dka, prevádzka, liečba vyslovujeme [hátka, prevácka, liedžba],
  • na konci slova pred prestávkou – dub, medveď, sneh vyslovujeme [dup, medveť, snech],
  • na hranici dvoch slov pes breše, kúp darček, loď priplávala vyslovujeme [pez breše, kúb darček, loť priplávala].

Zaujme ťa: Vokalizácia predložiek: V akých situáciách k nej dochádza?

K spodobovaniu nedochádza v predložkách s, so, k, ak stoja pred osobnými základnými zámenami – s ním, so mnou, k nemu.

Pin It on Pinterest