REKLAMA

Knihy majú byť zábavné, vzrušujúce.“ John Flanagan

Asi málokoho prekvapí fakt, že John Flanagan, autor YA fantasy kníh (young adult – pre mladých dospelých) dokáže osloviť aj staršie vekové kategórie. Viem to podľa seba. Možno sa stotožniť s názorom, že vek protagonistov v YA definuje žáner, nie čitateľskú obec. 

Čím autor boduje v rozličných vekových kategóriách? Silnými postavami, ktoré dokážu rásť, zdokonaľovať sa, ale vedia si zároveň získať trvalú náklonnosť čitateľov nielen svojimi mimoriadnymi schopnosťami, obetavosťou či vzájomnou oddanosťou, ale aj svojou lojálnosťou k Araluenu a k tomu, čo toto kráľovstvo stelesňuje.

  • Zmyslom pre stupňovanie napätia, dynamikou súbojov či bitiek, premyslene vystavanými príbehmi, od ktorých sa „neodlepíte“ do poslednej kapitoly.
  • Uveriteľným svetom, rozmanitosťou krajín i prostredí, osobitosťami a jemnými detailmi zo života ich obyvateľov. Vo Flanaganovom svete existujú mnohé hranice, no tá najzreteľnejšia, najjasnejšie vytýčená hranica je hranica medzi dobrom a zlom, hrdinami a podliakmi.
  • Humorom, ktorý spolu s vyššie uvedenými znakmi robí hraničiarsku ságu živšou a zábavnejšou než mnohé iné diela z priečinka fantasy.
hraničiarov učeň 1
hraničiarov učeň 2

Flanaganove stredoveké kráľovstvá, ďaleké exotické krajiny či ľadovými vetrami bičované pobrežia severu majú svoje reálne vzory v Európe, na severe Afriky či v Ázii.

Willova cesta

Na začiatku série hraničiarsky učeň Will musí objaviť seba samého. Potom aj silu priateľstva a vernosti. Darí sa mu to pod dohľadom výnimočne schopného hraničiara a mentora Halta.

Hoci je Will sirotou, prostredie v Castle Redmont, kde vyrastá, je prajné, žičlivé, aj keď si spočiatku nerozumie s každým z rovesníkov. Vždy sníval o tom, že ho vyberú do bojovej školy, aby sa stal rytierom. Pretože nespĺňa fyzické predpoklady, je príliš malý, odmietnu ho a nad Willovým ďalším osudom visí otáznik. Je tu ale všetkými rešpektovaný Halt, ktorý si lepšie ako samotný chlapec uvedomuje, že Will má predpoklady stať sa hraničiarom. Mladý hrdina sa učí stáť na vlastných nohách a rozumieť tajomnému svetu hraničiarov.

ledova zeme flanagan III
audiolibrix hraničiari 4

Samozrejme, ponúka sa asociácia s výchovným románom, cenné však je, že autor neunavuje morálnymi poučkami. Nešetrí však sarkastickým humorom. Nespriada žiadne anekdoty, najčastejšie si vystačí Haltovými trefnými poznámkami. Prostredníctvom Willa John Flanagan umožňuje mladým dospelým vstúpiť do nového sveta, poskytuje im azyl pred neprajnou realitou a možnosť pochopiť svoj vlastný osobný život. 

Will je blízky čitateľom či poslucháčom Flanaganových kníh aj preto, lebo čelí mnohým výzvam, ktoré v istom bode života riešili aj oni. Je postavou, ktorá dokáže inšpirovať tým, že postupne nájde odvahu postaviť sa za to, čomu verí, obratnosťou a zručnosťou nadobudnutou intenzívnym cvičením i bystrosťou svojho ducha prekonáva protivníkov, aj keď sú postavou väčší alebo počtom silnejší.    

Premena Willa – hraničiarskeho učňa – na skvelého hraničiara sa uskutočňuje v pôsobivom prostredí a vo výborne dávkovanej akcii.   

REKLAMA
john flanagan výkupné za eraka
čarodej severu 6

Nový začiatok – hraničiarsky príbeh pokračuje

Nový začiatok s pôvodným názvom Kráľovská hraničiarka bol dvanástym a posledným románom zo série Hraničiarov učeň.

Je zaujímavé sledovať premenu Willa na učiteľa Maddie, ktorá je dcérou princeznej Cassandry a Horacea. Udeje sa tak za mimoriadne dramatických okolností.

Aj keď som čítal námietky, že dobrodružstvo nie je také veľkolepé ako v predchádzajúcich románoch, tento príbeh nie je o nič menej vzrušujúci ako predchádzajúce. Možno potrebujete trochu preladiť, zvyknúť si na dievčenskú hrdinku, ktorá už má v krvi niečo z hraničiarky, hoci si to ešte neuvedomuje. Nechýba sebavedomie, ale, ako sa neskôr ukáže, ani pevná vôľa a vytrvalosť. Akoby si Will vymenil rolu s Haltom. Maddie sa musí naučiť vnímať Willa trochu inak ako milého „strýčka“. Zažije pri tom aj nevyhnutný šok. Tak, ako kedysi Will, aj ona spoznáva, že to najcennejšie sa často skrýva pod pláštikom obyčajnosti. Dej nadobudne pravý spád, keď sa na scéne objaví ten, o ktorom sa doposiaľ objavovali iba zmienky, vodca zločineckého gangu Jory Ruhl. A to sa začnú diať veci!

Tiež ťa zaujme: Recenzia audiokníh: Simon Scarrow – séria Orol

hranicaruv ucen VII flanagan
audioknihy hraničiarov učeň 8
halt v nebezpečí audiokniha 9

John Flanagan v interview pre USA TODAY hovorí, že námet mal na mysli odvtedy, ako pred rokmi napísal svoju štvrtú knihu. V románe o kráľovskej hraničiarke sa vracia k  témam z prvej knihy, takže vytvára pocit cyklu. Kľúčovou témou je lojalita k priateľom a zmysel pre povinnosť. Tiež deštruktívna povaha túžby po pomste. Je tu prítomný i večný konflikt medzi tínedžermi a ich rodičmi. 

Ak sledujete  literatúru pre YA z odstupu, môžete nadobudnúť pocit, že vydavatelia sa podriaďujú vrtkavému vkusu svojich mladých čitateľov a presadzuje sa trend „pochmúrnych, temných kníh“. Flanaganove romány sú odlišné. On  nemení svoje postavy ani témy podľa aktuálnych trendov, ale naopak zostáva svojim postavám verný. Vďakabohu!

Flanaganove romány si môžete aj vypočuť vo vynikajúcej interpretácii Matúša Rumla. 14 audiokníh hraničiarskej série nájdete na stránke AUDIOLIBRIX.

hraničiari john flanagan X
John Flanagan hraničiarov učeň
kráľovská hraničiarka
klan rudé lišky 13
souboj na araluenu 14

Pin It on Pinterest