REKLAMA

Základom spoločenského správania je správne oslovenie. Pochybnosti používateľov jazyka môžu vzniknúť pri slovách magistra magisterka. Ide o podstatné mená s rozdielnym významom.

REKLAMA

Koho teda oslovíme pani magistra a koho pani magisterka?

Výraz magister pomenúva akademický titul. Pochádza z latinčiny. Ženská podoba mena je magisterka. Podstatné meno magistra označuje lekárničku, ženu predávajúcu v lekárni.

Oplatí sa prečítať: Naňho alebo naň? Používaš tieto zámená správne?

Získala titul magisterky pedagogiky. Podala recept pani magistre. Požiadal pani magistru o lieky proti horúčke.

Pin It on Pinterest